banner
Bovenbouw

Wat gaan de leerlingen leren?

Klik op onderstaande links voor meer informatie over blok 5:

Leerstof groep 7: rekenen, taal, begrijpend lezen, spelling en uitlegkaarten
Leerstof groep 8: rekenen, taal, begrijpend lezen, spelling en uitlegkaarten