banner
Middenbouw

Klik op onderstaande links voor meer informatie:

Wat gaan de kinderen leren? Hier vind je de doelen van blok 3.

Leerstof groep 5: rekenen, taal, begrijpend lezen, spelling en uitlegkaarten

Leerstof groep 6: rekenen, taal, begrijpend lezen, spelling en uitlegkaarten