banner
Francien Wiersma (juf en ZML ondersteuner)

Deze keer weer een nieuwe medewerker aan het woord. Nu is het woord aan juf Francien. Ze schreef het volgende over zichzelf:

Ik ben Francien Wiersma, woon in Almere-Stad, Filmwijk.

Ik ben geboren in Buitenpost. Ik heb mijn opleiding voor kleuterleidsters in Leeuwarden gedaan. Een aantal jaren heb ik ingevallen in Surhuisterveen. Door toeval kwam ik een vacature voor Diemen-Zuid tegen en heb daar meer dan 11 jaar gewerkt. Eerst groep 1-2 en groep 3. Omdat er leraren tekort was in Almere (ik woonde reeds een paar jaar in Almere) hebben de directeuren gevraagd of ik in Almere op een school wilde werken. Dit heb ik toen gedaan en ben gestart op OBS “de Achtbaan”. Vervolgens heb ik op verschillende scholen voor de ASG gewerkt. De laatste was op SBO “de Watertuin.”

Sinds augustus 2016 ben ik werkzaam hier op “de @rchipel”.

Maandag, dinsdag en vrijdag ondersteun ik ZML kinderen in groep 3, 5 en 7. Woensdag en donderdag sta ik voor groep 1-2 H samen met juf Sandy Copijn.

Bij deze geef geef mijn pen door aan Sandy Copijn om de volgende te zijn om te schrijven over zichzelf.