banner
Onderbouw

Klik op onderstaande links voor meer informatie:

Leerstof groep 3: veilig leren lezen en rekenen, veilig/vlot rijtjes, oefenwoorden en thuis helpen met lezen

Leerstof groep 4: rekenen, spelling, taal en begrijpend lezen, de Dyslexie-Express, waarom lezen zo belangrijk is